GROENLIPMOSSELOLIE (GLMO)

De meest krachtige natuurlijke oplossing voor ontstekingen

GLMO is een natuurlijke olie, gewonnen uit de Nieuwzeelandse groenlipmossel Perna canaliculus. Deze mossel komt voor in de schone kustwateren van Nieuw-Zeeland. De Maori’s kennen al heel lang de ontstekingsremmende werking van deze mossel. Uit statistische gegeven blijkt, dat artrose veel minder voorkomt onder Maori's die aan de kust wonen, dan onder Maori's die meer in het binnenland wonen. Als verklaring wordt gegeven, dat kustbewoners veel meer groenlipmosselen eten.

Begin jaren 1970 startten onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk,  Australië en Japan meerdere onderzoeken naar de veronderstelde ontstekingsremmende werking van de groenlipmossel. De uitkomsten van deze onderzoeken waren over het algemeen teleurstellend. Desalniettemin werd in de loop van de jaren 1970 het bedrijf McFarlane Laboratories opgericht, met als doel gevriesdroogd groenlipmosselpoeder op de Australische markt te brengen.

Deze introductie werd van begin af aan bekritiseerd door verschillende wetenschappers en artsen, die de waarde van gevriesdroogd  groenlipmosselpoeder voor de behandeling van artrose in twijfel trokken. McFarlane trok zich deze kritiek aan, en benaderde de RMIT Universiteit in Melbourne voor onafhankelijk onderzoek naar de biologisch actieve bestanddelen van de groenlipmossel. In 1982 ging dit onderzoek van start, uitgevoerd door de afdeling Natuurlijke Producten van de vakgroep Toegepaste Biologie. In 1983 sloot een Japanse onderzoeksgroep zich aan bij dit project, onder leiding van professor Takuo Kosuge, hoofd van de vakgroep Farmacie van de Shizuoka Universiteit.

Begin 1984 rapporteerde professor Kosuge, dat er een kwaliteitsprobleem was met de groenlipmossel-poeder van McFarlane. Dit poeder bleek uiterst instabiel te zijn en snel aan de lucht te oxideren, waardoor de werkzaamheid verloren ging. Professor Kosuge stelde dat dergelijk groenlipmosselpoeder onmogelijk een remedie kon zijn voor artrose, tenzij het gestabiliseerd kon worden om oxidatie te voorkomen. Alle bekende anti-oxidanten bleken in dit opzicht echter tekort te schieten. Uiteindelijk viel de onderzoeksgroep van professor Kosuge terug op een eeuwenoude methode in gebruik bij Japanse vissers, die de vangst aan boord conserveerden met behulp van tartaarzuur. Deze methode bleek ook te werken bij de groenlipmossel. McFarlane vroeg hier vervolgens patent op aan, als een natuurlijke methode om groenlipmosselpoeder te stabiliseren met behulp van tartaarzuur en voortijdige oxidatie te voorkomen.

In het begin van de jaren 1990 benaderde de onderzoeksgroep van de RMIT Universiteit Dr. Henry Betts van het Queen Elisabethziekenhuis in Adelaide. Als wetenschappelijk medewerker van het Onderzoekslaboratorium voor Reuma had hij een  methode ontwikkeld om onstekingsremmende middelen  in vitro uit te testen. Dr. Betts werd gevraagd deze methode toe te passen op verschillende fracties die waren geëxtraheerd uit de groenlipmossel. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat de vetzuurfractie het biologisch meest werkzame bestanddeel vormt van de groenlipmossel.

Sindsdien heeft het meeste onderzoek aan de groenlipmossel zich verplaatst naar de oliefractie, de vetzuren. Recentelijk is ontdekt, dat een geheel nieuwe groep van vetzuren, de zogenaamde Furaanvetzuren, de belangrijkste onstekingsremmende fractie in groenlipmosselolie vormen. In het begin van de jaren 2000 kwam de eerste groenlipmosselolie (GLMO) commercieel op de markt als softgel capsule, gestabiliseerd met vitamine E om oxidatie te voorkomen.

Mosselteelt

Tegenwoordig worden mosselen massaal gekweekt in zogenaamde hangcultures in de Nieuwzeelandse kustwateren. De mosselen groeien op touwen die vanaf drijvende vlonders naar beneden hangen. De mosselen groeien dus op in hun natuurlijke omgeving, en voeden zich slechts met natuurlijk plankton dat in de schone kustwateren voorkomt.

Drie productiestappen en drie internationale patenten

De omega-3 vetzuren in GLMO blijven slechts biologisch actief indien het productieproces aan de volgende drie stappen voldoet: (1) Stabilisatie met een tartaarzuur direct na de oogst; (2) vriesdroging en extractie van de olie; (3) stabilisatie van de olie met vitamine E. Voor GLMO zijn 3 internationale patenten verworven: voor het stabilisatieproces, het extractieproces met CO2 en de toepassing van GLMO als ontstekingsremmer bij aandoeningen zoals (osteo)artritis, astma en andere chronische ontstekingsbeelden.

GLMO remt ontstekingen en allergische reacties

GLMO bevat een mix van omega-3 vetzuren met een sterk remmende werking op ontstekingsreacties en allergische reacties. Vrije vetzuren en triglyceriden zijn de biologisch meest actieve lipiden.

- S. McPhee, L.D. Hodges, P.F.A. Wright, P.M. Wynne, N. Kalafatis, D.W. Harney, T.A. Macrides (2007) Anti-cyclooxygenase effects of lipid extracts from the New Zealand green-lipped mussel, Perna canaliculus. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, Volume 146, Pages 346-356.

Furaanvetzuren vormen het biologisch meest actieve deel van de groenlipmossel

GLMO bevat een vrij zeldzame groep van vetzuren, de zogenaamde furaanvetzuren. Deze vetzuren worden geproduceerd door specifieke algen die voorkomen in de schone, koude, diepe Nieuwzeelandse kustwateren waarin de groenlipmossel wordt gekweekt. De mosselen filteren deze algen uit het water, en de furaanvetzuren hopen zich op in het mosselweefsel.  Furaanvetzuren zijn het biologisch meest actieve bestanddeel in de mosselfractie, en dragen voor het grootste deel bij aan de krachtige ontstekingsremmende werking van de groenlipmossel.

- Toshiyuki Wakimotoa,1, Hikaru Kondob , Hirohiko Niia , Kaori Kimurab , Yoko Egamia , Yusuke Okab , Masae Yoshidab, Eri Kidab , Yiping Yeb , Saeko Akahoshib , Tomohiro Asakawab , Koichi Matsumurac , Hitoshi Ishidab , Haruo Nukayab , Kuniro Tsujib , Toshiyuki Kanb , and Ikuro Abea (2011): Furan fatty acid as an anti-inflammatory component from the green-lipped mussel Perna canaliculus. PNAS | October 18, 2011 | vol. 108 | no. 42 | 17533–17537 / https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1110577108

GLMO bevat een uniek omega-3 vetzuur dat Arachidonzuur imiteert

Hetbiologisch meest aktieve mega-3 vetzuur in GLMO is een zeldzaam vetzuur dat enkel voorkomt in algen die leven in de schone, koude, diepe, zoutrijke kuststwateren van Nieuw Zeeland. De mosselen filteren deze algen uit het water, en slaan de vetzuren op. Dit nieuw ontdekte ETA-achtige vetzuur (let op: het is géén ETA!) is biochemisch identiek aan arachidonzuur, in die zin dat het ook is opgebouwd uit een koolstofketen met 20 C-atomen en 4 onverzadigde dubbele bindingen. Het heeft er alle schijn van dat dit vetzuur zijn biologische aktiviteit ontleent aan het imiteren van arachidonzuur. Echter, de enzymen die zich aan dit vetzuur binden worden door de afwijkende posities van de dubbele bindingen geremd in plaats van gestimuleerd. Daardoor wordt de arachidonzuurcascade geremd, en de aanmaak van ontstekingsbevorderende leukotriënen en prostaglandinen geblokkeerd.

- Nutraingredients 27/08/2007: Studies support green-lipped mussel’s anti-inflammatory properties.
- A.P. Treschow, L.D. Hodges, P.F.A. Wright, P.M. Wynne, N. Kalafatis, T.A. Macrides (2007):Novel anti-inflammatory ω-3 PUFAs from the New Zealand green-lipped mussel, Perna canaliculus" Comparative Biochemistry and Physiology, Part ,Volume 147, Pages 645-656.

GLMO remt ontstekingen door modulering van specifieke cytokinen en eiwitten

Recent onderzoek heeft een geheel nieuwe manier aan het licht gebracht waarop GLMO ontstekingen remt en gewrichtsklachten vermindert. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van professor Samuel Lo van Polytechnische Universiteit in Hong Kong (PolyU). GLMO bleek pijnklachten te verminderen, ontstekingsbevorderende cytokinen te remmen en de afgifte van het ontstekingsremmende cytokine IL-10 te bevorderen. Belangrijker nog, bleek GLMO de aanmaak te remmen van sommige eiwitten die betrokken zijn bij ontstekingsreacties, en de aanmaak te stimuleren van het ontstekingsremmende enzym MDH.

- Halpern G.M. (2008): Novel anti-inflammatory mechanism of Lyprinol in the AIA rat model. Progress in Nutrition Vol. 10, N.3, 146-152.

- Chi-Ho Lee, John Hon-Kei Lum, Curtise Kin-Cheung Ng, Janice McKay, Yoki Kwok-Chu Butt, Man-Sau Wong, Samuel Chun-Lap Lo (2007): Pain controlling and cytokine-regulating effects of a lipid extract of Perna canaliculus, in a rat adjuvant-induced arthritis model. eCam Advanc Access, September 26, 2007

- Hong Kong Polytechnic Univrsity Press Release, issued January 22, 2009   

GLMO is vele malen krachtiger als ontstekingsremmer dan andere vetzuren

Onderzoeken hebben uitgewezen dat GLMO  een krachtige en natuurlijke ontstekingsremmer is, 200 tot 350 maal zo krachtig als andere oliën zoals visolie en teunisbloemolie.

- Halpern G.M. (2000): Anti-Inflammatory effects of Greenlip mussel oil. All. et Immun. 32(7);272-278.
- Whitehouse MW, Macrides TA, et al: Anti-Inflammatory activity of a lipid fraction (GLMO) from the NZ greenlip mussel. Inflam  Pharmacol 1997(5):237-246

GLMO is krachtiger dan andere reguliere ontstekingsremmers (NSAID’s)

In een studie werd de ontstekingsremmende werking van GLMO vergeleken met bekende ontstekingsremmers als Aspirine en Ibuprofen. Na een kunstmatig opgewekte ontstekingsreactie liet de controle groep een zwellingtoename zien van 50% na 6 uren. De zwelling nam af met 40% na toediening van Aspirine, en met 60% na toename van Ibuprofen. Verreweg het beste resultaat werd bereikt met GLMO. De zwelling nam af met niet minder dan 90%!

- Halpern G.M. (2000): Anti-Inflammatory effects of Greenlip mussel oil. All. et Immun. 32(7);272-278.

GLMO is aantoonbaar werkzaam bij gewrichtsproblemen

Verschillende humane en dierstudies bevestigen de werkzaamheid van GLMO bij gewrichtsproblemen.

GLMO is aantoonbaar werkzaam bij astma

Een studie met 46 astma patiënten liet zien dat het gebruik van 2 capsules GLMO per dag binnen een maand leidde tot:

 • Significante vermindering (p<0,05) van het aantal benauwdheidsaanvallen per dag;
 • Significante vermindering (p<0,05) van het aantal pufjes per dag dat wordt gebruikt;
 • Significante stijging (p<0,00001) van de Piek uitademingsstoot (PEF);
 • Significante vermindering (p<0,0001)van de hoeveelheid waterstofperoxide in de adem.

- Emelyanov E, Fedoseev G et al (2002): Treatment of asthma with a lipid extract of New Zealand green-lipped mussel: a randomised clinical trial. Eur Respir J 20; 1-5.

GLMO is werkzaam bij Inflammatory Bowel Disease (IBD)

In een studie werd bij muizen kunstmatig colitis opgewekt, waarna ze olijfolie, visolie of GLMO werden gevoerd. Alleen GLMO leidde tot significante verbetering van een aantal parameters.

- Tenikoff D, Murphy KJ, Le M, Butler RN, Howard GS, Howe PR (2005): Greenlip Mussel Oil, a potential preventive treatment for Inflammatory Bowel Disease (IBD)?. J. Gastroenterol 2005; 40:361-365.

Waarom is Groenlipmossel OLIE (GLMO) superieur aan Groenlipmossel POEDER?

 • GLMO wordt gemaakt volgens gepatenteerde processen van stabilisatie en extractie, die zorgen voor een stabiele en gestandaardiseerde olie van constant hoge kwaliteit.
 • GLMO bevat een uniek complex van furaanvetzuren en omega-3-vetzuren die werkzaam zijn bij ontstekingen.
 • De olievorm maakt het mogelijk GLMO te stabiliseren door toevoeging van een vetoplosbare antioxidant, zoals vitamine E. Daardoor blijft het werkzame bestanddeel, de unieke mix van furaanvetzuren en omega-3 vetzuren, biologisch actief, zelfs na enkele jaren.
 • Groenlipmosselpoeder bestaat uit gedroogde en vermalen mosselen, en is daarom vooral rijk aam eiwitten. Bij sommige producten is ook de schelp mee vermalen wat geen voordeel geeft omdat de schelp weinig waardevolle stoffen bevat. Bovendien is veel  mosselpoeder ‘defatted’, de waardevolle olie is vooraf met behulp van extractie grotendeels verwijderd. ‘Defatted’ moselpoeder wordt doorgaans gebruikt in (aanvullende) diervoeders, en is veel minder geschikt voor menselijk gebruik.
 • In poedervorm kunnen de furaanvetzuren en omega-3 vetzuren niet goed worden gestabiliseerd met een antioxidant. Daardoor gaan deze vetzuren snel oxideren, en verliest groenlipmosselpoeder snel zijn biologische activiteit.    
 • Groenlipmosselpoeder bevat vooral mosseleiwitten, hetgeen allergische reacties kan opwekken bij mensen. Astma bijvoorbeeld is primair een allergische reactie, waardoor astma patiënten een groter risico op allergische reacties lopen.  
 • Vaak wordt gezegd dat groenlipmosselpoeder een rijke bron is van de zogenaamde Glycoaminoglycanen (GAG’s), zoals glucosamine en chondroïtine. Dit is echter aantoonbare onzin, analyse heeft uitgewezen dat groenlipmosselpoeder niet meer dan 2% aan GAG’s bevat, waarvan waarschijnlijk minder dan 0,2% biologisch actief is.
 • GLMO wordt gezien als een modulator van de LOX- en COX Pathways. De enzymen 5-lipoxygenase (LOX) en cyclo-oxygenase (COX) van deze pathways zijn betrokken bij bivoorbeeld ontstekingsreacties en allergische reacties.  GLMO moduleert de werking van deze enzymen, en kalmeert en voorkomt op deze manier chronische ontstekingsreacties en allergische reacties.
 • GLMO is daarom veilig is gebruik en kent geen bijwerkingen. Volwassenen, kinderen en dieren kunnen het daarom veilig gebruiken en worden er ook niet duf of slaperig van.

Kortom: alleen gestabiliseerde groenlipmosselOLIE (GLMO) bevat de krachtige ontstekingsremmende vetzuurfracties, het biologisch actieve bestanddeel van de groenlipmossel. Omdat de oliefractie geen eiwit bevat, kan het ook goed gebruikt kan worden door mensen die overgevoelig zijn voor schelp- en schaaldieren. Gebruik daarom altijd de groenlipmosselOLIE, en nooit groenlipmosselPOEDER.

Research | Contact Us | Home

Nederlandse bezoekers,
klik hier.
Deutsche Besucher, bitte 
hier klicken
.
English visitors,
click here.

Copyright 2011 KalaScience.com