GROENLIPMOSSELOLIE (GLMO)

Het meest krachtige natuurlijke middel tegen ontstekingen


GLMO is een natuurlijke olie, gewonnen uit de Nieuwzeelandse groenlipmossel Perna canaliculus. Deze mossel komt voor in de schone kustwateren van Nieuw-Zeeland. De Maori’s kennen al heel lang de ontstekingsremmende werking van deze mossel. Uit statistische gegeven blijkt, dat artrose veel minder voorkomt onder Maori's die aan de kust wonen, dan onder Maori's die meer in het binnenland wonen. De verklaring die wordt gegeven is, dat kustbewoners veel meer groenlipmosselen eten.

Begin jaren 1970 startten onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Japan meerdere onderzoeken naar de veronderstelde ontstekingsremmende werking van de groenlipmossel. De uitkomsten van deze onderzoeken waren over het algemeen teleurstellend. Desalniettemin werd in de loop van de jaren 1970 het bedrijf McFarlane Laboratories opgericht, met als doel gevriesdroogd groenlipmosselpoeder op de Australische markt te brengen.

Deze introductie werd van begin af aan bekritiseerd door verschillende wetenschappers en artsen, die de waarde van gevriesdroogd  groenlipmosselpoeder voor de behandeling van artrose in twijfel trokken. McFarlane trok zich deze kritiek aan, en benaderde de RMIT Universiteit in Melbourne voor onafhankelijk onderzoek naar mogelijk biologisch actieve bestanddelen van de groenlipmossel. In 1982 ging dit onderzoek van start, uitgevoerd door de afdeling Natuurlijke Producten van de vakgroep Toegepaste Biologie. In 1983 sloot een Japanse onderzoeksgroep zich aan bij dit project, onder leiding van professor Takuo Kosuge, hoofd van de vakgroep Farmacie van de Shizuoka Universiteit.

Begin 1984 rapporteerde professor Kosuge, dat er een kwaliteitsprobleem was met de groenlipmosselpoeder van McFarlane.
Dit poeder bleek uiterst instabiel te zijn en snel aan de lucht te oxideren, waardoor de werkzaamheid verloren ging. Professor Kosuge stelde dat dergelijk groenlipmosselpoeder onmogelijk een remedie kon zijn voor artrose, tenzij het gestabiliseerd kon worden om oxidatie te voorkomen. Alle bekende anti-oxidanten bleken in dit opzicht echter tekort te schieten. Uiteindelijk viel de onderzoeksgroep van professor Kosuge terug op een eeuwenoude methode in gebruik bij Japanse vissers, die de vangst aan boord conserveerden met behulp van tartaarzuur. Deze methode bleek ook te werken bij de groenlipmossel. McFarlane vroeg hier vervolgens patent op aan, als een natuurlijke methode om groenlipmosselpoeder te stabiliseren met behulp van tartaarzuur en voortijdige oxidatie te voorkomen, zodat verder onderzoek aan de groenlipmossel kon worden uitgevoerd.

In het begin van de jaren 1990 benaderde de onderzoeksgroep van de RMIT Universiteit Dr. Henry Betts van het Queen Elisabethziekenhuis in Adelaide. Als wetenschappelijk medewerker van het Onderzoekslaboratorium voor Reuma had hij een  methode ontwikkeld om onstekingsremmende middelen  in vitro uit te testen. Dr. Betts werd gevraagd op deze methode toe te passen op verschillende fracties die waren geëxtraheerd uit de groenlipmossel. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat de omega-3 vetzuren het biologisch meest werkzame bestanddeel vormen van de groenlipmossel.

Sindsdien heeft het meeste onderzoek aan de groenlipmossel zich verplaatst naar de oliefractie, de omega-3 vetzuren. In het begin van de jaren 2000 kwam de eerste groenlipmosselolie (GLMO) commercieel op de markt als softgel capsule, gestabiliseerd met vitamine E om oxidatie te voorkomen.

Mosselteelt

Tegenwoordig worden mosselen massaal gekweekt in zogenaamde hangcultures in de Nieuwzeelandse kustwateren. De mosselen groeien op touwen die vanaf drijvende vlonders nar beneden hangen. De mosselen groeien dus op in hun natuurlijke omgeving, en voeden zich slechts met natuurlijk plankton dat in de kustwateren voorkomt.

Drie productiestappen en drie internationale patenten

De omega-3 vetzuren in GLMO zijn slechts biologisch actief indien het productieproces aan de volgende dri stappen voldoet: (1) Stabilisatie met tartaarzuur direct na de oogst; (2) vriesdroging en extractie van de olie; (3) stabilisatie van de olie met vitamine E. Voor GLMO zijn 3 internationale patenten verworven: voor het stabilisatieproces, het extractieproces met CO2 en de toepassing van GLMO als ontstekingsremmer bij aandoeningen zoals (osteo)artritis, astma en andere chronische ontstekingsbeelden.

GLMO remt ontstekingen en allergische reacties

GLMO bevat een mix van omega-3 vetzuren met heeft een sterk remmende werking op ontstekingsreacties en allergische reacties. Vrije vetzuren en triglyceriden zijn de biologisch meest actieve lipiden.

S. McPhee, L.D. Hodges, P.F.A. Wright, P.M. Wynne, N. Kalafatis, D.W. Harney, T.A. Macrides (2007) Anti-cyclooxygenase effects of lipid extracts from the New Zealand green-lipped mussel, Perna canaliculus. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, Volume 146, Pages 346-356.

GLMO bevat een uniek omega-3 vetzuur dat Arachidonzuur imiteert

Het biologisch meest aktieve vetzuur in GLMO is ETA, een zeldzaam omega-3 vetzuur dat enkel voorkomt in algen die leven in de schone, koude, diepe, zoutrijke kuststwateren van Nieuw Zeeland. De mosselen filteren deze algen uit het water, en slaan de vetzuren op. ETA is biochemisch identiek aan Arachidonzuur, in de zin dat het ook is opgebouwd uit een koolstofketen met 20 C-atomen en 4 onverzadigde dubbele bindingen. Het heeft er alle schijn van dat dit vetzuur zijn biologische aktiviteit ontleent aan het imiteren van Arachidonzuur. Echter, de enzymen die zich aan dit vetzuur binden worden door de afwijkende posities van de dubbele bindingen geremd in plaats van gestimuleerd. Daardoor wordt de productie van ontstekingsbevorderende leukotriënen en prostaglandinen geremd.

Het geheim van Groenlipmosselolie ontsluierd (The Secret of GLMO Revealed)

A.P. Treschow, L.D. Hodges, P.F.A. Wright, P.M. Wynne, N. Kalafatis, T.A. Macrides (2007): Novel anti-inflammatory ω-3 PUFAs from the New Zealand green-lipped mussel, Perna canaliculus" Comparative Biochemistry and Physiology, Part , Volume 147, Pages 645-656.

GLMO remt ontstekingen door modulering van specifieke cytokinen en eiwitten

Recent onderzoek heeft een geheel nieuwe manier aan het licht gebracht waarop GLMO ontstekingen remt en gewrichtsklachten vermindert. Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van professor Samuel Lo van Polytechnische Universiteit in Hong Kong (PolyU). GLMO bleek pijnklachten te verminderen, ontstekingsbevorderende cytokinen te remmen en de afgifte van het ontstekingsremmende cytokine IL-10 te bevorderen. Belangrijker nog, bleek GLMO de aanmaak te remmen van sommige eiwitten die betrokken zijn bij ontstekingsreacties, en de aanmaak te stimuleren van het ontstekingsremmende enzym MDH.

Halpern G.M. (2008): Novel anti-inflammatory mechanism of Lyprinol in the AIA rat model. Progress in Nutrition Vol. 10, N.3, 146-152.

Chi-Ho Lee, John Hon-Kei Lum, Curtise Kin-Cheung Ng, Janice McKay, Yoki Kwok-Chu Butt, Man-Sau Wong, Samuel Chun-Lap Lo (2007): Pain controlling and cytokine-regulating effects of a lipid extract of Perna canaliculus, in a rat adjuvant-induced arthritis model. eCam Advanc Access, September 26, 2007.

Hong Kong Polytechnic Univrsity Press Release, issued January 22, 2009.

GLMO is vele malen krachtiger als ontstekingsremmer dan andere vetzuren

Onderzoeken hebben uitgewezen dat GLMO een krachtige en natuurlijke ontstekingsremmer is, 200 tot 350 maal zo krachtig als andere oliën zoals visolie en teunisbloemolie.

Halpern G.M. (2000): Anti-Inflammatory effects of Greenlip mussel oil. All. et Immun. 32(7);272-278.

Whitehouse MW, Macrides TA, et al: Anti-Inflammatory activity of a lipid fraction (GLMO) from the NZ greenlip mussel. Inflam Pharmacol 1997(5):237-246

GLMO is krachtiger dan andere reguliere ontstekingsremmers

In een studie werd de ontstekingsremmende werking van GLMO vergeleken met bekende ontstekingsremmers als Aspirine en Ibuprofen. Na een kunstmatig opgewekte ontstekingsreactie liet de controle groep een zwellingtoename zien van 50% na 6 uren. De zwelling nam 40% af na toediening van Aspirine, en 60% na toediening van Ibuprofen. Verreweg het beste resultaat werd bereikt met GLMO. De zwelling nam af met niet minder dan 90%!

Halpern G.M. (2000): Anti-Inflammatory effects of Greenlip mussel oil. All. et Immun. 32(7);272-278.

GLMO is aantoonbaar werkzaam bij gewrichtsproblemen

Verschillende humane en dierstudies bevestigen de werkzaamheid van GLMO bij gewrichtsproblemen. 

GLMO is aantoonbaar werkzaam bij astma

Een studie met 46 astma patiënten liet zien dat het gebruik van 2 capsules GLMO per dag binnen een maand leidde tot:

 • Significante vermindering (p<0,05) van het aantal benauwdheidsaanvallen per dag;
 • Significante vermindering (p<0,05) van het aantal pufjes per dag dat wordt gebruikt;
 • Significante stijging (p<0,00001) van de Piek uitademingsstoot (PEF);
 • Significante vermindering (p<0,0001)van de hoeveelheid waterstofperoxide in de adem.

Emelyanov E, Fedoseev G et al (2002): Treatment of asthma with a lipid extract of New Zealand green-lipped mussel: a randomised clinical trial. Eur Respir J 20; 1-5.

GLMO is werkzaam bij Inflammatory Bowel Disease (IBD)

In een studie werd bij muizen kunstmatig colitis opgewekt, waarna ze olijfolie, visolie of GLMO werden gevoerd. Alleen GLMO leidde tot significante verbetering van een aantal parameters.

Tenikoff D, Murphy KJ, Le M, Butler RN, Howard GS, Howe PR (2005): Greenlip Mussel Oil, a potential preventive treatment for Inflammatory Bowel Disease (IBD)?. J. Gastroenterol 2005; 40:361-365.

Waarom is GLMO superieur ten opzichte van Groenlipmossel poeder?

 • GLMO wordt gemaakt volgens gepatenteerde processen van stabilisatie en extractie, die zorgen voor een stabiele en gestandaardiseerde olie van constant hoge kwaliteit. 
 • GLMO bevat een uniek complex van omega-3-vetzuren die werkzaam zijn bij ontstekingen. 
 • De olievorm maakt het mogelijk GLMO te stabiliseren door toevoeging van een vetoplosbare antioxidant, zoals vitamine E. Daardoor blijft het werkzame bestanddeel, de unieke mix van omega-3 vetzuren, biologisch actief, zelfs na enkele jaren.
 • Groenlipmosselpoeder bestaat uit gedroogde en vermalen mosselen. Veel mosselpoeder is ‘defatted’, de olie is met behulp van extractie grotendeels verwijderd. ‘Defatted’ moselpoeder wordt doorgaans gebruikt in diervoeders. De resterende oliën in dit poeder kunnen niet worden gestabiliseerd met een antioxidant, en gaan oxideren. Daardoor verliest groenlipmosselpoeder veel sneller zijn biologische activiteit dan GMLO. 
 • Groenlipmosselpoeder bevat ook de mosseleiwitten, hetgeen allergische reacties kan opwekken bij mensen. Astma bijvoorbeeld is primair een allergische reactie, waardoor astma patiënten een groter risico op allergische reacties lopen. 
 • GLMO bevat geen eiwit, zodat het zodat het ook goed gebruikt kan worden door mensen die allergisch zijn voor schelp- en schaaldieren. 
 • GLMO wordt gezien als een modulator van de LOX- en COX Pathways. De enzymen 5-lipoxygenase (LOX) en cyclo-oxygenase (COX) van deze pathways zijn betrokken bij bivoorbeeld ontstekingsreacties en allergische reacties. GLMO moduleert de werking van deze enzymen, en kalmeert en voorkomt op deze manier chronische ontstekingsreacties en allergische reacties. Bovendien bevat GLMO een uniek omega-3 vetzuur dat het ontstekingsbevorderende arachidonzuur imiteert, en daardoor extra remmend werkt op ontstekingsreacties en allergische reacties 
 • GLMO is daarom veilig is gebruik en kent geen bijwerkingen. Zelfs kinderen kunnen het veilig gebruiken. Mensen worden er ook niet duf of slaperig van. 

Research | Contact Us | Home

Nederlandse bezoekers,
klik hier.
Deutsche Besucher, bitte 
hier klicken
.
English visitors,
click here.

Copyright 2011 KalaScience.com